Danh sách bản tin


Bạn nhìn thấy mọi thứ; và bạn nói, “Tại sao?" ; Nhưng tôi ước mơ những điều mà chưa bao giờ được thấy; và tôi nói, “Tại sao không?” - George Bernard Shaw


Tại sao các bậc phụ huynh lại có ý định đưa con em mình đến Trung Tâm Mainspring ghi danh học tập? Điều đó nói lên được nền tảng, chiến lược của Mainspring đã thành công.

Xây dựng một con đường tương lai:Mainspring phấn đấu xây dựng một nền tảng kiến thức ban đầu vững chắc, hiện đại và nền học vấn tiến bộ từ những phép tính giản đơn đến những ứng dụng toán học phức tạp.

Singaporelà một trong những nước có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực Toán học.Mainspringlà trung tâm đã được đăng ký với Bộ Giáo Dục Singapore và được thành lập bởi nhóm giáo sư...
Trang:
Tổng số: 5
1