Mục Tiêu Của Mainspring
26/11/2016 322


Xây dựng một con đường tương lai: Mainspring phấn đấu xây dựng một nền tảng kiến thức ban đầu vững chắc, hiện đại và nền học vấn tiến bộ từ những phép tính giản đơn đến những ứng dụng toán học phức tạp.

Phương hướng: Đối với Mainspring mọi phương pháp và phong cách giảng dạy, cuối cùng, đều hướng đến mục tiêu giúp học sinh độc lập và tự chủ trong học tập.

Kim chỉ nam của Mainspring: Từ đội ngũ nhân viên, giáo viên, ban cố vấn, phương pháp và các phương tiện học tập giảng dạy luôn đồng nhất với 1 nhiệm vụ trở thành nơi đáng tin cậy để các bậc Phụ Huynh tin tưởng và giao phó cho Mainspring "Ươm mầm những tài năng xuất sắc" của mình.

  Mục Tiêu

  • Mọi học sinh đến với Trung Tâm Mainspring đều có khả năng học toán và mục tiêu của Trung Tâm là khơi dậy những tiềm năng của từng học viên.
  • Hệ thống kiến thức của Trung Tâm Mainspring luôn được cải tiến và không bao giờ dừng lại, đó là những kĩ năng cơ bản sẽ theo suốt hành trình của học viên đi đến tương lai.
  • Trung Tâm Mainspring luôn hướng tới sự tiến bộ và phát triển không ngừng.
  • Trung Tâm Mainspring chắt lọc những tinh hoa từ hệ thống giáo dục nền tảng Singapore.
  • Trung Tâm Mainspring luôn đo lường sự thành công của mình thông qua khả năng độc lập, nhanh nhẹn và sáng tạo của từng học viên trong việc vận dụng các kiến thức khoa học, trong đó bao gồm cả toán học.Tin liên quan

Bạn nhìn thấy mọi thứ; và bạn nói, “Tại sao?" ; Nhưng tôi ước mơ những điều mà chưa bao giờ được thấy; và tôi nói, “Tại sao không?” - George Bernard Shaw


Tại sao các bậc phụ huynh lại có ý định đưa con em mình đến Trung Tâm Mainspring ghi danh học tập? Điều đó nói lên được nền tảng, chiến lược của Mainspring đã thành công.

Singaporelà một trong những nước có hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực Toán học.Mainspringlà trung tâm đã được đăng ký với Bộ Giáo Dục Singapore và được thành lập bởi nhóm giáo sư...
Trang:
Tổng số: 4
1