CMS :: Ht tin theo chuyên mục
Văn bản
Văn bản tổ chức hoạt động

VĂN BẢN QUAN TÂM

 

Số / Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

235/QĐ-TBD

23/09/2016

Về việc ban hành Quy định thời gian học bài của học sinh nội trú và nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên trực tối từ năm học 2015-2016

179 /QĐ-TBD

24/8/2016

Về việc ban hành nội quy học sinh

177/QĐ-TBD

23/08/2016

Hướng dẫn họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2016-2017

172/QĐ-TBD

20/08/2016

Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

62/TB-TBD

09/03/2016

Về việc tổ chức trực nhật

39/QĐ-TBD 

17/02/2016

Về việc ban hành Quy định số cột điểm tối thiểu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông

279/KH-TBD

 06/11/2015

 Kế hoạch Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - Lần thứ I, năm học 2015-2016

245/QĐ-TBD

 12/10/2015

 Về việc điều chỉnh thời gian biểu năm học 2015-2016

241/QĐ-TBD

 01/10/2015

 Về việc ban hành Bộ tiêu chí kiểm tra công tác chuyên môn, chủ nhiệm từ năm học 2015-2016 

237/HD-TBD  

 23/9/2015

Thi đua Dạy tốt- Học tốt các lớp cấp THCS và THPT từ năm học 2015-2016 

236 /QĐ-TBD

 23/09/2015 

 Về việc ban hành Quy định về thi đua rèn luyện học tập đối với học sinh Tiểu học và Trung học từ năm học 2015-2016

193/TB-TBD

15/09/2015   

Về việc tổ chức thực hiện nhắn tin cho Phụ huynh học sinh bằng chương trình ShopOne từ năm học 2015-2016 

188/KH-TBD 

08/09/2015 

V/v tổ chức các lớp phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy bổ sung kiến thức và ôn thi đại học, cao đẳng năm học 2015-2016 

185/TB-TBD 

04/09/2015    

Nội dung họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2015-2016

182/HD-TBD

03/09/2015 

Tổ chức và hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh từ năm học 2015-2016 

152/QĐ-TBD

06/08/2015  

 Về việc ban hành Quy chế chuyên môn Trường Phổ thông Thái Bình Dương từ năm học 2015-2016 

176/QĐ-TBD

12/09/2014    

 Về việc ban hành Quy chế làm việc Trường phổ thông Thái Bình Dương từ năm học 2014-2015

159/HD-TBD

22/08/2014 

Về việc xét chọn học sinh tiêu biểu từ năm học 2014-2015 

 

Trang: 1