Nissi Pearl
17/04/2017 119

Nơi sinh: Ấn Độ
Bằng cấp: Cử nhân ngữ văn Anh, Đại học Women's Christian College
Chứng chỉ: TEFL
Kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy
Phương châm giáo dục: “First learn to love each other deeply because this where all learning begins and never ends”
Email: npearly@gmail.com