Craig John David Bushell
17/04/2017 113

Nơi sinh: Vương quốc Anh
Bằng cấp: Cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học Canterbury
Chứng chỉ: TEFL
Kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy tại Vương quốc Anh, Châu Âu và Châu Á
Phương châm gd: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world”
Email: paulthecat2009@hotmail.co.uk