Roy Edward Mitchell
17/04/2017 113

Nơi sinh: Úc
Bằng cấp: Thạc sĩ ngôn ngữ Anh, Đại học Charter
Chứng chỉ: TESOL
Kinh nghiệm giảng dạy 3 năm tại Việt Nam
Phương châm giáo dục: “I have been bent and broken, but - I hope - into a better shape” (Charles Dickens, from the novel, Great Expectations)
Email: mitchellroy6869@yahoo.com