Bùi Thanh Duy - Giáo viên Công nghệ
01/12/2016 168

Họ và tên: Bùi Thanh Duy
Giảng dạy môn: Công nghệ
Bằng cấp: Cử nhân Vật lý
Phương châm giáo dục: "Nothing is impossible, the word itself says 'I'm possble'!"_ Audrey Hepburn