Nguyễn Duy Phong - Giáo viên CN lớp 4
01/12/2016 170

Họ và tên: Nguyễn Duy Phong
Giảng dạy: Lớp 4
Bằng cấp chuyên môn: Cao đẳng SP Tiểu học
Email: phongnd@pic.edu.vn
Phương châm giáo dục: "Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc"